Obsługa Obrotu Wierzytelnościami

Umowa cesji wierzytelności, czy też umowa przelewu wierzytelności to umowa cywilnoprawna, na mocy której wierzyciel przenosi przysługujące mu od dłużnika prawo do wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

W praktyce obrotu cywilnoprawnego umowa cesji wykorzystywana jest do realizacji rozmaitych celów gospodarczy, nie zawsze związanych z zadłużeniem pieniężnym. 

zdjecie

W ramach praktyki zawodowej moje osobiste doświadczenia koncentrowały się w znacznej mierze na prowadzeniu obsługi podmiotów zajmujących się zakupem bankowego portfela wierzytelności hipotecznych na wszystkich etapach tego procesu. 

Począwszy od oceny ryzyka związanego z oferowanym portfelem wierzytelności, następnie współpracy z Inwestorem podczas przygotowania oferty nabycia portfela. W kolejnym stadium tego złożonego procesu po wyłonieniu nabywcy wierzytelności w przetargu moim zadaniem było wsparcie Inwestora w negocjacjach oraz projektowanie umowy przelewu wierzytelności. 

W dalszej kolejności zajmowałem się również kompleksową obsługa finalizacji przelewu wierzytelności, w tym hipotecznych poprzez zarządzanie procesem wpisu zmiany wierzyciela w księgach wieczystych, a następnie ich windykacją zarówno poprzez uzyskiwanie tytułów wykonawczych przed sądami powszechnymi jak i przeprowadzenie na ich podstawie postępowania egzekucyjnego zmierzającego do zaspokojenia wierzyciela będącego inwestorem.

Umowa cesji wierzytelności, czy też umowa przelewu wierzytelności to umowa cywilnoprawna, na mocy której wierzyciel przenosi przysługujące mu od dłużnika prawo do wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.


W ramach praktyki zawodowej moje osobiste doświadczenia koncentrowały się w znacznej mierze na prowadzeniu obsługi podmiotów zajmujących się zakupem bankowego portfela wierzytelności hipotecznych na wszystkich etapach tego procesu. 

Zapraszam do kontaktu

Mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego
lub skontaktować się ze mną telefonicznie.