Prawo cywilne – podział majątku, sprawy spadkowe – Zielona Góra

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między podmiotami prawa prywatnego na zasadzie równorzędności.

Mówiąc wprost normy prawa cywilnego regulują większość aspektów naszego codziennego życia, a niemal każde przesunięcie majątkowe stanowi odzwierciedlenie ich obowiązywania. Niezależnie od tego czy w sposób uświadomiony, czy też nie, jesteśmy podmiotami prawa cywilnego, a nasze decyzje zarówno w biznesie jak i w życiu osobistym wywołują określone skutki prawne.

Prawo Cywilne Zielona Góra

Brak wiedzy w zakresie ustawodawstwa cywilnego niesie za sobą określone skutki. W sprawach rozwodowych będzie to podział majątku, w przypadku śmierci bliskich zagadnienia prawa spadkowego, a w trudnej sytuacji finansowej Klienta ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W większości z tych przypadków koniecznością będzie zasięgnięcia porady prawnej lub reprezentacji przed sądem.

Kancelaria Adwokacka Konrad Wiśniewski w Zielonej Górze wykonuje usługi w tym zakresie. Chroniący interes Klienta podział majątku, wymagający regulacji dział spadku czy właściwie przeprowadzona upadłość konsumencka, to sytuacje, gdy warto skorzystać z wiedzy prawnika.

zdjecie

Upadłość konsumencka a działalność gospodarcza

Podejmując wyzwanie, jakim niewątpliwie jest prowadzenie działalności gospodarczej, każdy uczestnik rynku zmierza do budowania własnej przewagi konkurencyjnej, w tym przy użyciu najistotniejszych narzędzi jakimi są wiedza i informacja, a wiedza o obowiązujących normach prawnych i wynikających z tego konsekwencji może mieć przełożenie na intratność prowadzonego przedsięwzięcia gospodarczego, a w niektórych przypadkach nawet na jego przetrwanie.

Reguła ta ma jednak również zastosowanie przy podejmowaniu decyzji dotyczących naszego majątku osobistego, a konsekwencje błędnych wyborów mogą być czasami nieodwracalne. Zabezpieczenie bliskich przez stosowanie przepisów prawa spadkowego, czy przeprowadzenie upadłości konsumenckiej w przypadku trudnych sytuacji losowych także w prowadzonej firmie.

Podział majątku i dział spadku

Rozwód i śmierć bliskich to sytuacje wywołujące duże emocje. Tym trudniej zadbać w takiej sytuacji o własne interesy, dlatego tak istotne jest korzystanie z usług i wiedzy pełnomocnika. Wieloletnia praktyka pozwala mi prowadzić sprawy dotyczące podziału majątku i prawa spadkowego.

Komplikacji może przysporzyć tocząca się wobec jednej z osób biorących udział w sprawie rozwodowej lub spadkobiercy upadłość konsumencka, co wymusza odpowiednie działania. Osobną kwestią jest odrzucenie spadku czy pokrycie swoich zobowiązań przy podziale majątku.


W ramach mojej działalności reprezentuję Klientów będących zarówno przedsiębiorcami jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w szeroko rozumianych sprawach cywilnych zarówno na etapie pozasądowym jak i przed sądami powszechnymi w następującym zakresie:

Prawo rzeczowe

 •  prawo własności
 • ochrona własności
 • zasiedzenie
 • użytkowanie wieczyste,
 • służebności
 • hipoteka
 • zastaw
 • ochrona posiadania
 • podział majątku

Prawo zobowiązań

 • odpowiedzialność odszkodowawcza, której źródłem jest czyn niedozwolony
 • odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • umowa sprzedaży
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • umowa najmu i dzierżawy
 • umowa leasingu
 • umowa pożyczki
 • umowa zlecenia
 • umowa agencyjna
 • upadłość konsumencka

Prawo spadkowe

 • dziedziczenie ustawowe
 • testament
 • dział spadku
 • zachowek

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących podziału majątku, prawa spadkowego oraz upadłości konsumenckiej? Możesz umówić się na wizytę w Kancelarii Adwokackiej Konrad Wiśniewski mieszczącej się na ul. Kościelnej 2/4 w Zielonej Górze.

Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między podmiotami prawa prywatnego na zasadzie równorzędności.


W ramach mojej działalności reprezentuję Klientów będących zarówno przedsiębiorcami jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w szeroko rozumianych sprawach cywilnych zarówno na etapie pozasądowym jak i przed sądami powszechnymi w następującym zakresie:

Zapraszam do kontaktu

Mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego
lub skontaktować się ze mną telefonicznie.