Upadłość konsumencka – Zielona Góra

Celem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika, a także zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli w jak największym stopniu.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sąd może wydać w stosunku do osoby, która stała się niewypłacalna. 

zdjecie

Pojęcie niewypłacalności należy rozumieć jako sytuację w której dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań, co do których upłynął termin na ich zapłatę. Nie chodzi tu jednak o przejściowe problemy z płynnością, a stan rzeczy utrwalony. Z instytucji upadłości konsumenckiej mogą skorzystać również byli przedsiębiorcy którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą.

Skutecznie przeprowadzone postępowanie upadłościowe może być dla dłużnika szansą na nowy start, nie jest to jednak odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich osób, które doświadczają problemów z płynnością finansową lub posiadają wysokie zadłużenie.


W mojej praktyce przeprowadziłem wiele spraw upadłościowych, najczęściej reprezentując Klientów, którzy popadli w stan niewypłacalności z uwagi na przyczyny występujące w związku z prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą.

Celem postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest redukcja lub całkowite umorzenie zobowiązań dłużnika, a także zaspokojenie roszczeń jego wierzycieli w jak największym stopniu.


W mojej praktyce przeprowadziłem wiele spraw upadłościowych, najczęściej reprezentując Klientów, którzy popadli w stan niewypłacalności z uwagi na przyczyny występujące w związku z prowadzoną wcześniej działalność gospodarczą.

Zapraszam do kontaktu

Mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktowego
lub skontaktować się ze mną telefonicznie.